Vil du vite nøyaktig hvor mye mer bærekraftige våre datasentre er, og hvorfor?

Last ned hele rapporten og les om prosjektet utført av SINTEF Energy Research og SINTEF Community.

Last ned

shutterstock_1026095311 copy
shutterstock_1955965759 copy

Ønsker du å bruke våre grønne og bærekraftige datasentre?

Green Edge Compute er i drift i Trondheim og tar i mot nye kunder. Vi ønsker også kunder til prosjekter i Stavanger og Oslo.

Les mer og meld din interesse her!

Om oss

Datasenterindustrien har blitt en av de mest energikrevende og miljøbelastende bransjene globalt, med et høyere CO2-fotavtrykk enn hele verdens flyindustri. Vårt oppdrag er å skape og drifte en datasenterplattform som møter fremtidens teknologibehov på en bærekraftig måte.

Gjennom år med omfattende forskning, studier og utvikling i samarbeid med kjente selskaper innen IT-teknologi, fornybar energi, fjernvarme, kommuner og eiendom, har Green Edge Compute utviklet verdens mest bærekraftige datasenter som vil gi enorme CO2-besparelser.

Vil vokse i Norge og Norden

Vårt første 2 MW datasenter, GEC ONE ligger i Norges tech-hovedstad, Trondheim. Det ble driftsklart våren 2022 etter et verdifullt samarbeid med blant annet Trondheim kommune, Statkraft Varme og GK.

Dette er bare starten på reisen vår, og vi beveger oss i stor fart. I den første fasen har vi som mål å bygge et nettverk av 16 datasentre med en total kapasitet på 25 MW i de mest befolkede nordiske byene. 

Vi er allerede i gang med planleggingen av vårt andre Green Edge Datasenter i Stavanger og flere andre byer i Norge. 

Les mer

Strategiske partnerskap

Vi er heldige som har  hatt muligheten til å inngå strategiske partnerskap med anerkjente og pålitelige partnere. Dette gjør det mulig å bygge en ny generasjon sikre og bærekraftige datasentre.  Det er viktig for oss å bli en viktig  bidragsyter til økosystemet av datasentre i Norden og internasjonalt. 

Vi er alltid åpne for nye partnerskap med alle bransjeaktører. Sammen kan vi møte fremtidige teknologibehov på en sikker og bærekraftig måte.

Les mer om våre partnere

Grønn og bærekraftig energi

Green Edge Compute skal drifte verdens mest bærekraftige og teknologisk avanserte plattform. Plattformen lar oss dokumentere og måle CO2-besparelser for alle kundene våre.

Hos oss får du tilgang til en moderne og innovativ høy-ytelses databehandlingsplattform (HPC). Vi tilbyr fleksible tjenester som er konkurransedyktig priset i henhold til bruk og skalerbare for å møte fremtidige behov.

Les mer om våre produkter og tjenester

Nyheter

Ledelsen

Svein H. Olavesen

Svein H. Olavesen

Adm.dir. / gründer
+47 934 09 020
svein@greenedgecompute.no
Patrik J. Hagelin

Patrik J. Hagelin

Kommersiell sjef / gründer
+47 48 00 29 06
patrik@greenedgecompute.no
Jan Georg Larsen

Jan Georg Larsen

Senior forretningsutvikler
+47 90 85 88 20
jangeorg@greenedgecompute.no

Dette sier våre partnere om oss

"GECs gode idé har gjort det mulig for oss å være en del av dette banebrytende arbeidet for datasenterbransjen. Det har vært en svært spennende prosess, og SINTEF-rapporten viser at resultatet er vellykket. Det er nå bevist at det er mulig å bygge datasentre med bærekraft som forutsetning. Jeg tror andre land kan lære mye av det Green Edge Compute gjør i Trondheim. Resultatene kan tiltrekke internasjonale datasenteraktører til Norge i tillegg til flere lokale og internasjonale kunder til det nye datasenteret. Green Edge har nå ammunisjonen de trenger til å overbevise offentlig og privat sektor om at det er mulig å få til bærekraftig digitalisering."

Thomas Kraft, adm.dir. i HPE ( Hewlett Packard Enterprise)

Green Edge Compute er et utmerket eksempel på hvordan teknologi kan skape en positiv miljøpåvirkning. Norske datasentre gir bærekraftige løsninger, sysselsettingsmuligheter og andre positive ringvirkninger for lokalsamfunn. Det er inspirerende for oss i Telenor å bidra med kritisk infrastruktur og sikkerhetsløsninger til Green edge sitt datasenterprosjekt.

Birgitte Engebretsen, adm.dir. Telenor Norge
“ Trondheim kommune har inngått en samarbeidsavtale med Green Edge Compute om å utvikle et grønt og bærekraftig datasenter på Sluppen.  Sluppen er et av kommunens store byutviklingsprosjekter. Området er i rask endring og transformeres til en bærekraftig nullutslippsbydel for private bedrifter, offentlige organisasjoner, og private boliger. Samarbeid med innovative selskaper som Green Edge Compute vil hjelpe oss å sette våre ambisiøse bærekraftsmål ut i praksis.”
Kristian Dahlberg Hauge, Kommunalsjef i Trondheim

“Green Edge Compute kommer tre globale trender i møte. For det første fokuseres det på bærekraft gjennom hele verdikjeden, ikke bare på fornybar energi og energieffektivitet, men også på å utnytte overskuddsvarmen som datasentre genererer. For det andre legges det til rette for Edge Computing. Enkelte applikasjoner krever datakraft og serverkapasitet i umiddelbar nærhet til sluttbrukeren. Vi vil se en utvikling mot etablering av stadig flere mindre, urbane datasentre i tillegg til de tradisjonelle storskala datasentrene i mer avsidesliggende områder. For det tredje er Green Edge opptatt av å bygge et økosystem av partnere.  De har innsett at strategiske partnerskap med IT-, energi- og eiendomsaktører er nødvendig for å utvikle datasentre som fungerer godt i en sirkulær økonomi”

Benedicte Fasmer Waaler, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

“Behovet for rask responstid og energigjenbruk gjorde Green Edge Compute til en interessant partner for +CityxChange-prosjektet på Sluppen i Trondheim. De tilbyr et fullverdig bærekraftig datasenter som oppnår den raske responstiden det er behov for gjennom etablering i urbane områder ”

Bjørn Villa, IT-sjef i Trondheim kommune

“Vi gleder oss over at Green Edge Compute utvikler et nytt datasenterkonsept, hvor du kan bruke overskuddsvarme på en effektiv måte. Som systemoperatør for fjernvarme ønsker vi å legge til rette for effektiv utnyttelse av byens energiressurser. Samarbeidet med Green Edge Compute  er et eksempel på hvordan vår ambisjon kan realiseres i praksis”

Andreas Stokke, VP Head of Portfolio & Strategy i Statkraft Varme.