Portrait of Patrik J. Hagelin, Svein H Olavesen and Jan Georg Larsen

Om oss

Green Edge Compute har som målsetning å bygge en ny generasjon grønne, bærekraftige datasentre i urbane områder. Vi ønsker å bli en viktig bidragsyter til økosystemet av  datasenter i Norden og internasjonalt.

Med fremveksten av tingenes internett (IoT), 5G-nettverk, og de økende miljøutfordringene fra datasenterindustrien, skapes et behov for bærekraftige og lokale datasentre. 

Green Edge Compute møter dette behovet. 

Historien bak Green Edge Compute

Green Edge Compute startet med en enkel idé:

Å utvikle og bygge verdens mest bærekraftige datasenter og samtidig møte fremtidens økende teknologikrav.

I 2018 lanserte vi mulighetsstudien som startet vår spennende reise. Sammen med ledende teknologi- og konsulentselskaper beviste vi at vi kunne skape et 100% klimapositivt datasenter.

Det gjør vi gjennom å skape en bærekraftig sløyfe. Vi plasserer datasenteret i hjertet av byen, benytter lokal fornybar energi, bruker væskekjølte server-rack og gir overskuddsvarmen fra datasenteret tilbake til byen som termisk energi. Deretter går den tilbake til datasenteret og kjøler det ned.

Mulighetsstudien demonstrerte at 100 000 kvadratmeter bygningsareal drevet av solenergi kunne produsere 2 MW fornybar kraft til et væskekjølt datasenter som skaper nesten 2 MW varme tilbake bygningene som et nærliggende økosystem.

Resultatene fra studien ble gnisten som tente selskapet Green Edge Compute AS. Etter noen påkrevde tilpasninger ble konseptet tilrettelagt på en måte som egner seg til den eksisterende infrastrukturen i dagens moderne byer. Green Edge Compute sitt konsept ble født.

Konseptet bak våre edge datasenter

Verden trenger flere lokale edge datasentre som imøtekommer den kommende IoT- og 5G-æraen og samtidig tar hensyn til de store miljøutfordringene vi står ovenfor. Green Edge Compute bygger for tiden sine  edge-datasentre med innovativ kjøleteknologi som imøtekommer optimal bruk av overskuddsvarme og  gjør effektiv energiutnyttelse mulig.

Datasentrene våre vil utelukkende bruke lokal fornybar strøm. De bruker opptil 40 prosent mindre energi enn mange tradisjonelle datasentre.

Ved å benytte effektiv kjøleteknologi oppnår vi en mye høyere energi utnyttelsesgrad og en temperatur som imøtekommer alle behovene for gjenbruk i det lokale fjernvarmenettet

Lokale samarbeid - globale ambisjoner

Vårt første datasenter er for tiden under oppbygging i Trondheim, Norges teknologihovedstad og vil være i drift i 2022. I nært samarbeid med Trondheim kommune, Statkraft Varme, GK og eiendomsutvikleren R. Kjeldsberg, vi utvikler verdens mest bærekraftige datasenter.

Samarbeidet vil demonstrere gjennomførbarheten og miljøfordelene ved vår nye datasentermodell og tillate oss å bygge et oppsett som skal repliseres til andre byer.

Vi utvikler en plan for neste generasjon datasentre for å utnytte høyaktelses databehandling, edge computing i tillegg til mer tradisjonelle behov. Det nye datasenteret i Trondheim er bare begynnelsen.

 Vi vil introdusere konseptet vårt til andre skandinaviske byer i løpet av de neste årene, med mål om å være til stede i de fleste større nordiske byer innen 2025.

Les mer om vårt nye datasenter i Trondheim!

Hvis du ønsker å lære mer om Green Edge Computes datasenterkonsept, snakker vi gjerne med deg. Bare fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg.