Våre datasentre


Trondheim

Vi er klare til å ta i mot flere kunder i det første datasenteret vårt som har vært i drift siden mai 2022. Green Edge Compute bygger grønne datasentre i urbane områder med innovativ kjøleteknologi, som gjør det mulig med optimal gjenbruk av overskuddsvarme og effektiv energiutnyttelse. Ved å bytte ut luftkjøling med væskekjøling, gjenbruk av eksisterende bygg og utnyttelse av overskuddsvarme har vi skapt en mye mer klimavennlig og grønn datasenterløsning.

Les mer om hvorfor vår datasenterløsning er så bærekraftig i denne rapporten fra SINTEF!

Bruker du datasenteret vårt kan du raskt dokumentere hva din virksomhet gjør for å drive bærekraftig. Vi kan gi våre kunder  bærekraftsrapporter i sanntid.

Trondheim kommune er den første kunden vår i datasenteret på Sluppen. Planen er å migrere utvalgte tjenester inn i det nye datasenteret så raskt som mulig.

Les mer om Trondheim-prosjektet: Sammen skal Trondheim og Green Edge Compute bygge verdens mest bærekraftige datasenter

GEC One er det første i en rekke av datasentre vi skal bygge som er unikt bærekraftige. Hvis du er interessert i å bli med på reisen vår, er vi ivrige etter å dele konseptet vårt med verden!Stavanger

Vi er godt i gang med planene om å bygge opp vårt andre datasenter i Stavanger.  I dette prosjektet jobber vi enda tettere sammen med vår strategiske partner CGI.

Datasenteret skal ligge på Bjergsted, hvor CGI allerede har kontorer. Vi har allerede flere kunder på plass som skal bruke det nye datasenteret, når det er i drift.

Les mer om Stavanger-prosjektet her: Green Edge og CGI bygger grønt datasenter i Stavanger

Målet er å ha datasenteret i drift i løpet av 2022. Vi ønsker oss både flere investorer og kunder til vår bærekraftige kjede av datasentre.

Submit interest in our data center in Stavanger


Oslo

Vi tar sikte på å etablere et tredje datasenter i Oslo i 2023. Planene er i startfasen, men bli gjerne med på vår bærekraftsreise allerede nå. 

Trondheim, Stavanger og Oslo er bare starten. Vi har som mål å gjøre Green Edge Computes grønne datasentre kjent og etablert i hele Norge og etter hvert internasjonalt.

– Å være med på å bygge grønne, edge datasentre treffer mitt i kjernen av hva vi i CGI driver med. Vi har både en forpliktelse overfor miljøet, kundene våre og våre ansatte til å bidra til en mer balansert energibruk. Å bygge grønne, bærekraftige datasentre ved hjelp av framtidsrettet teknologi er midt i blinken for oss, sier energidirektør i CGI, Paul Fiskaaen.Bodø

Planene om et Green edge-datasenter i Bodø er på et veldig tidlig stadium. Fotballklubben, Bodø/Glimt, har som mål å bygge en bærekraftig fotballstadion. De har invitert Green Edge Compute som en viktig bidragsyter til å realisere visjonen. 

–  Vi inviterte inn Green Edge, fordi de kan tilby en innovativ måte å bidra til å løse et globalt problem på. Det er ikke mange andre aktører som har tatt innover seg hvor mye CO2 datasentre slipper ut. Green Edge tar aktive grep gjennom hele verdikjeden for å få en bærekraftig løsning. Det er avgjørende for oss, sier forretningsutvikler i Bodø/Glimt, Benedicte Halvorsen.

Les mer om prosjektet i Bodø: – Det er en fjær i hatten å bli invitert inn i et så spennende og bærekraftig prosjekt

Prosjektet i Bodø er planlagt realisert i løpet av 2025.