People walking in a city

Produkter og Tjenester

Bærekraft er den viktigste drivkraften!

Vårt oppdrag er å bygge en ny generasjon grønne, bærekraftige datasentre i urbane områder. Vi tilbyr tjenester til selskaper som krever høy datakapasitet og rask responstid, men også til selskaper med behov for mer standard databehandling og lagring, samtidig som CO2-utslippene reduseres.

Med våre produkter og tjenester får du tilgang til en moderne og innovativ databehandlingsplattform (HPC) med høy ytelse og målbare CO2-besparelser. Vi tilbyr fleksible tjenester som er konkurransedyktig priset og skalerbare for å dekke fremtidige behov. Du kan velge mellom egne dedikerte server/rack- løsninger eller en virtuell resurs. Vi finner de beste løsningene sammen med våre kunder. 

Våre tjenester

Vi leverer maskinvaren du trenger som Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Du kan enten betale etterskuddsvis for forbruket eller leie en del av ressursene og betale for dem som en tjeneste. Vi tilbyr også løsninger for kunder som ønsker å bygge videre på vår plattform i en plattform-som-en-tjeneste (PaaS) løsning.

IaaS – Betal for eget forbruk

Vi driver en stor serverpool og installerer databasene og applikasjonene dine på vår Red Hat OpenStack/OpenShift 4-plattform. Du betaler for andelen du bruker av serverpoolen vår, akkurat som du betaler for strøm. Vi måler forbruket ditt ned til timen, slik at du kan få et sanntidsbilde av bruksnivåer og CO2-besparelser.

IaaS – Lei din egen seksjon

Vi leverer maskinvaren, du betjener den. Vi belaster deg basert på hvor mye du leier mens du bestemmer bruken. Vi måler forbruket ditt ned til timen, slik at du kan få et sanntidsbilde av bruksnivåer og CO2-besparelser.

PaaS – Legg til flere tjenester

Vi bygger en skreddersydd plattform for dine behov. Dette er valget for virksomheter som trenger tilleggstjenester, som OS, mellomvare, runtime, lagring, containere, nettverksløsninger, kryptering og cloud computing. Plattformen er basert på OpenShift 4.