Two hands exchanging business cards

Strategiske partnerskap

Green Edge Compute er i ferd med å bygge en ny generasjon grønne, bærekraftige datasentre i urbane områder. Vi posisjonerer oss som en viktig bidragsyter til økosystemet av nordiske og internasjonale datasentre. Vi samarbeider med 
anerkjente og pålitelige partnere for å nå være mål. Sikkerhet - både fysisk og cybersikkerhet - er meget høyt prioritert. 

Energiselskaper

Grønne og bærekraftige energiselskaper hjelper oss med å levere tilstrekkelig fornybar kraft inn i datasentrene våre.

Eiendomsselskaper

Innovative eiendomsselskaper hjelper oss med å sikre at plasseringen av våre datasentre er optimal både med tanke på sikkerhet og tilgang til lokalt fjernvarmenett.

Nettverksbedrifter

Våre nettverksselskaper hjelper oss levere nødvendige tilkoblingsmuligheter til kundene våre. De omfatter både båndbredde, sikkerhet og redundans.

 

Program- og  maskinvareselskaper og selskaper som leverer kjøling

Vi bruker HPE/Intel rackservere som kjøles ned av en CDU-løsning (Cooling Distribution Unit) levert av CoolIT. Serverracken er i tillegg kapslet inn for å fange opp varmen som ikke fanges opp i CDU-systemet. Dette gjør det mulig å fange opp hele 90 % av varmen som genereres i datasentrene våre.

Våre partnere

Trondheim kommune

Gjennom det EU-finansierte prosjektet +CityxChange utvikler Trondheim innovative og bærekraftige energiløsninger ved å implementere Positive Energy Blocks (PEB), geografisk begrensede områder som ikke bruker mer energi enn det som produseres lokalt. En av disse PEB-ene er for tiden under utvikling i Sluppen, Trondheim, hvor Green Edge Compute skal bygge verdens mest bærekraftige datasenter.

Trondheim kommune

Statkraft Varme

Statkraft Varme og Green Edge Compute har gått sammen om å utvikle et datasenter som distribuerer og gjenbruker overskuddsvarme i fjernvarmesystemet i Trondheim. Som en viktig del av +CityxChange-prosjektet utvikler Green Edge Compute et datasenter som benytter effektiv væskekjølingsteknologi som muliggjør optimal utnyttelse av overskuddsvarmen. 

Statkraft Varme

Telenor

Cyberkriminalitet, datatyveri og industrispionasje truer i økende grad offentlige organisasjoner og bedrifter i privat sektor. Green Edge Compute setter datasentersikkerhet øverst på agendaen og inngår en strategisk avtale med Telenor om sikkerhets- og tilkoblingsløsninger. Telenor skal levere tilkobling mellom Green Edge Compute sine datasentre, tilby en sikkerhetsplattform som beskytter alle datasenterkunder mot fiendtlige angrep, og kontinuerlig overvåke all trafikk fra et eget sikkerhetssenter. Samarbeidet sikrer at våre datasentre har det aller høyeste sikkerhetsnivået som er mulig.

Telenor

CGI Norway

CGI Norge tilbyr forretnings- og IT-rådgivning, systemintegrasjoner, applikasjonsutvikling, vedlikehold, drift og administrasjon av IT-infrastruktur fra A til Å. Green Edge Compute har inngått samarbeid med CGI Norge, slik at de kan bidra med markedsføring og salg av det nye datasenterkonseptet. CGI Norge vil bruke Green Edge Compute sine datasentre til å tilby nye og eksisterende kunder et grønt og bærekraftig alternativ.

CGI

Miracle

Green Edge Compute har inngått samarbeid med IT-konsulentfirmaet Miracle for å utvikle en dataplattform med høy ytelse (HPC) som skal brukes i våre bærekraftige edge datasentre. Sammen med Green Edge Compute utvikler Miracle en helautomatisert, sikker og brukervennlig selvbetjeningsplattform hvor kunder kan logge inn, enkelt bestille ulike datatjenester og få sanntidsinnsikt om CO2-besparelsene sine i sanntid. Miracle har en eierpost i Green Edge Compute AS

Skjermbilde

GK gruppen

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. De leverer smarte løsninger for ventilasjon, kjøling, bygningsautomasjon, elektro og VVS. Green Edge Compute samarbeider tett med GK som skal planlegge, installere og utføre service på datasentrenes varmepumper, væskekjølingsteknologi og tilkoblinger til fjernvarmesystemet.

GK Group

MarkedsPartner

Green Edge Compute har inngått samarbeid med konsulentselskapet MarkedsPartner for et langsiktig strategisk samarbeid. MarkedsPartner hjelper bedrifter med å utvikle bedre kundereiser og digitalt transformere markedsførings-, salgs- og kundeserviceprosesser. Selskapet er Green Edge Compute sin eksklusive leverandør innenfor områdene digital kundereise, markedsføring og CRM-tjenester. Markedspartner har en eierandel i Green Edge Compute AS.

MarkedsPartner logo