Vårt konsept

Verden trenger lokale, grønne edge datasentre – og mange av dem

Et økende behov for datakraft har forvandlet datasenterindustrien til en av de raskest voksende bransjene over hele verden.    I dag gjør mer enn åtte millioner datasentre globalt oss i stand til å realisere de mange teknologiske fordelene vi nyter godt av i hverdagen. Enten vi snakker om strømmetjenester, smarte byer, digitale finanstjenester eller blokk-kjedeteknologi og kryptovaluta, gir datasentre oss serverkapasiteten og datakraften som er nødvendig for det moderne, digitale livet.

Imidlertid står datasenterindustrien for tiden overfor to kritiske utfordringer.

  1. For det første skaper utbredelsen av datasentre betydelige miljøutfordringer. Globalt danner datasenterindustrien samme mengde karbonutslipp som hele flyindustrien. Og prognoser anslår at datasenterets energiforbruk vil utgjøre 3,2 prosent av de totale globale karbonutslippene innen 2025 og 14 prosent i 2040.

  2. For det andre krever fremveksten av nye teknologier som tingenes internett (IoT) og 5G-nettverk en ny type små, høy ytelses datasentre med kort responstid, lokalisert nær sluttbrukeren. Ved å behandle data og tjenester så nær sluttbrukeren som mulig, gir disse såkalte Edge-datasentrene sluttbrukere og organisasjoner tilgang til tjenester med høy ytelse og minimal forsinkelse og forbedret brukeropplevelse.

Green Edge Compute vil være en del av løsningen på disse utfordringene. Vi bygger derfor en ny generasjon bærekraftige datasentre i urbane områder. Vi ønsker å bli en viktig bidragsyter til økosystemet av datasentre i Norden og internasjonalt.

Vi utfordrer den tradisjonelle datasentermodellen

Green Edge Compute bygger grønne datasentre i urbane områder med innovativ kjøleteknologi som gjør det mulig med optimal gjenbruk av overskuddsvarme og effektiv energiutnyttelse.
Vi har hatt den tradisjonelle datasentermodellen som utgangspunkt, men gjør noen essensielle justeringer.

Grow icon

Vi drifter datasentrene våre på en ny måte

Vi bruker væskekjøling i stedet for luftkjøling som de fleste andre aktørene på markedet benytter seg av. Væskekjøling reduserer energiforbruket som brukes ril å kjøle ned serverparken med opp til 90 prosent. Det reduserer også datasenterets totale energiforbruk med minst 40 prosent.

Water icon_

Vi utnytter overskuddsvarmen på en ny måte

Væskekjøling i datasentre danner varm væske som et biprodukt. Datasentrene våre er direkte koblet til det lokale fjernvarmesystemet, noe som gjør oss i stand til en maksimal energigjenvinning som en bærekraftig oppvarmingsressurs i byens fjernvarmesystem. Datasentrene våre gjenbruker opptil 90 prosent av all energi.

City icon_

Vi plasserer datasentrene våre på nye steder

Ved å bruke toppmoderne væskekjølt maskinvare med høy tetthet kan vi redusere den totale størrelsen på datasentrene våre med opptil 90 prosent. Det gjør det mulig å utnytte eksisterende datarom i urbane områder. Vi oppnår en datakapasitet på 2MW på kun 100m2.

Edge Computing illustration_negative

Muliggjøring av edgetjenester  som kan imøtekomme IoT- og 5G-æraen

Rask utvidelse av IoT-enheter, økende desentralisering av datakilder og fremveksten av 5G-nettverk driver etterspørselen etter edge Computing. Edge flytter lagrings- og dataressursene så nær den opprinnelige datakilden som mulig. Dette gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å utnytte mulighetene til kommunikasjon med kort responstid og avanserte analysefunksjoner.

Antallet enheter som er koblet til Internett, og volumet av data produsert av sensorer og IoT-enheter som brukes av bedrifter, vokser altfor raskt for at den tradisjonelle datasenterinfrastrukturer skal kunne håndtere den. Gartner spår at innen 2025 vil 75 % av data generert av bedrifter bli opprettet utenfor sentraliserte datasentre. Som et resultat må vi flytte fokus fra det sentrale datasenteret til periferien, eller kanten, av infrastrukturen – ta lagrings- og dataressurser fra datasenter langt unna og flytte disse ressursene til det punktet hvor dataene genereres.

Prinsippet er enkelt: Hvis du ikke kan flytte dataene nærmere datasenteret, må du flytte datasenteret nærmere dataene.

Green Edge Compute hjelper bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter å utnytte mulighetene som ligger i Edge Computing. Vi bygger grønne datasentre i urbane områder nær sluttbrukeren og etablerer på den måten koblingen som mangler mellom datasentre og databehandling.

Green Edge Compute working in the office